Rogaland prosjekt- senter på vingene

av Ole J. Askeland, publisert 28.04.2005 i Aftenbladet

Det er vinn eller forsvinn, sier Martin Worts om Rogaland kunstsenter. Vokse eller dø.

Nå, i mai og juni, vokser senteret for formidling av samtidskunst noe voldsomt. Det er Bilbao her og Liverpool der, det er Kopervik og Edinburgh, Sandnes og Stavanger og telefonsamtaler, telefonsamtaler, telefonsamtaler.

- Der er et begrenset antall kulturinstitusjoner av høy kvalitet i Norge. Skal vi nå opp blant dem, må vi øke bevilgningene våre. For å få til det, må vi trekke til oss samarbeidspartnere av høy kvalitet. Vi må være tilpasningsdyktige og dynamiske. Vi må formidle våre lokale kunstnere på best mulig måte regionalt og nasjonalt, sier senterets leder Martin Worts.

Da han satte seg til i lokalene på Nytorget høsten 2002, hadde senteret et budsjett på 1,6 millioner kroner. Nå er det på 2,3 millioner. Fjoråret ga et overskudd på 229.000 kroner. Veksten tilskrives prosjekttenkningen.

- Vi har sett behov, vi har sett mulige nisjer, og jobbet veldig målbevisst inn mot disse, sier Worts.

Hvilke prosjekter? Utsmykninger. Utstillinger. Utvekslinger.

GASSCO: Kunstsenteret har hatt ansvaret for hele utsmykningen av det nye bygget for overvåking av gasstransport på Kopervik. Hoved-utsmykkerne er Kjell Pahr-Iversen og Bente Stokke, men det er kjøpt inn kunst av cirka 20 lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere, og hele utsmykningen kommer på 2,2 millioner kroner. Åpning 25. mai.

ISLE OF MAN: 13. mai på Isle of Man åpner utstillingen «New Horizons» med kunst fra den vestlige delen av Norge, fra Vest-Agder og nordover til Sør-Trøndelag. Kunstsenteret står bak.

BILBAO: Utvekslingen av kunstnere mellom Stavanger-regionen og Bilbao fortsetter. I sommer kommer to baskiske kunstnere hit. Samtidig drar Turid Gramstad Oliver og Evy Horpestad Tjåland, begge basert i Sandnes, andre vei. Samtidig får Sandnes i høst besøk av tre kunstnere basert i Storbritannia, blant andre Laila Evensen, opprinnelig fra Haugesund.

LIVERPOOL: Med utgangspunkt i kulturhovedstedene Liverpool og Stavanger organiserer kunstsenteret et utvekslingssamarbeid for fem norske og like mange engelske kunstnere. Alle skal produsere ett verk hver som vises i de respektive byene. I Liverpool under kunstbiennalen i 2006, i Stavanger i form av fem utstillinger samme år. John Øivind Eggesbø, rektor for Kunstskolen i Rogaland, og Sorcha Carey fra Liverpool-biennalen, samarbeider om kurator-jobben.

YOUTH AND MIGRATION: 2008-prosjektet drives fram av Utvandrersenteret. Ungdom i Göteborg, Liverpool, Paris, New York og Stavanger skal bytte familier. Internasjonale kunstnere vil dokumentere byttene, og dokumentasjonen vises i Stavanger under kulturbyåret. Kunstsenteret er faglig ansvarlig for kunstdelen.

STAVANGER OPEN: I løpet av de neste tre-fire årene ønsker kunstsenteret å fremme en ny formidlingsstrategi for samtidskunsten i Stavanger. Målet er å skape engasjement i kunst- og kulturdebatter, og en ny kunstoffentlighet.

Alt neste år kan Rogaland kunstsenter klyve ned fra sine 2. og 3. etasjes lokaler og komme nærmere folket. Da river Stavanger kommune eiendommen som senteret leier på Nytorget.

- Hvor skal dere da?

- Norges Bank-bygget, svarer Martin Worts.

- Får dere det?

- Vi burde få det. Vi fortjener det, mener han.FORMIDLE: Martin Worts vil formidle lokale kunstnere.KURATERE: John Øivind Eggesbø skal lage Liverpool-utstilling.