Gitt fra staten til kunstnerne

av Eli Næsheim, publisert 09.05.2006 i Aftenbladet

Det er delt ut rundt 177 millioner kroner i kunstnerstipend av Utvalget for statens stipend og garantiinntekt for kunstnere, etter innstilling fra stipendkomiteen på vegne av kunstnerorganisasjonene.

KUNSTNERSTIPEND: Arbeidsstipendene og stipendene for yngre, nyetablerte kunstnere gir mest penger, de er på 163.500 kroner i året, og bevilges fra ett til maksimalt tre år.

I Rogaland er det gitt arbeidsstipend for yngre kunstnere til arkitekt Tommie Wilhelmsen, Stavanger, to år, billedkunstnerne Ole Martin Lund Bø, Randaberg, tre år, Ingrid Toogood Hovland, Stavanger, ett år, Njål Lunde, Haugesund, ett år. I gruppen for «andre kunstnere» har Liv Catrine Runesdatter, Stavanger, fått arbeidsstipend for yngre kunstnere i ett år.

Arbeidsstipend er gitt billedkunstner Per Dybvig, Stavanger, tre år, og i gruppen for «diverse, andre kunstnergrupper» kommer Odveig Klyve, Stavanger, med arbeidsstipend for ett år. Filmkunstner Benedicte Maria Orvung, Stavanger, arbeidsstipend ett år, fotograf Per Christian Brown, Stavanger, ett år, sanger Bodil Arnesen, Hauge i Dalane, tre år.

Det er også delt ut materialstipend og reise- eller studiestipend i størrelse fra 40.000 kroner til 4.000 kroner. Blant dem som har fått slike penger er billedkunstnerne Evy Horpestad Tjåland, Sandnes, Jan Kjetil Bjørheim, Nærbø, Ingeborg Kvame, Stavanger, musiker Bjørn Fredrik Nilssen, Stavanger, sanger Randi Tytingsvåg, Stavanger, sceneinstruktørene Torfinn Nag, Stavanger, Niels Petter Solberg, Stavanger, og forfatter Arnt Birkedal, Stavanger.eli.naesheim@aftenbladet.no