tegning

landskapsobservasjoner, utsnitt - filtpenn på papir, 2007
forrige   neste